Willis and Towers Watson have merged. Visit willistowerswatson.com

Willis Institute är Willis egna skola där vi erbjuder kurser och seminarier till dig som jobbar med risk och försäkringsfrågor på ditt företag. Vare sig du är nybörjare eller har mycket kunskap inom området, finns det alltid möjligheter att lära sig nya saker.

Föreläsarna är Willis egna experter och specialister som har flerårig erfarenhet inom branschen. Vi kan även erbjuda skräddarsydda seminarier och workshops för just ditt företag. Vänligen kontakta oss på marknad@willis.com för mer information.

Aktuella Kurser;

Grundkurs inom försäkring

Willis Institute erbjuder en 2 dagars grundkurs inom försäkring. Kursen riktar sig till dig som jobbar med försäkring på ditt företag som vill ha en grundläggande kunskap inom försäkring.

"En mycket bra kurs med ett bra upplägg, både innehållsrikt och proffessionellt. En av de proffsigaste kurserna jag varit på som ordnats i egen regi."
Anders Levander, Manager, Vendor Relationship & Procurement, Proact IT Sweden AB

”Jag fick klarhet i många grundläggande begrepp och branschspecifika termer inom försäkringsområdet”.
Kerstin Ekdahl Andersson, Cash Manager, KF Invest AB

”Det här gav aha-upplevelser och kommer vara till stor nytta i mitt dagliga arbete”
Térèse Jelgert, Business Analyst, Svenska Petroleum Exploration AB

Kursen behandlar följande områden;

  • Grundläggande principer inom risk och försäkring
  • Försäkringsmarknaden
  • Egendom- och Avbrottsförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Miljöförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • VD- och Styrelseansvarsförsäkring
  • Tjänstereseförsäkring
  • Transportförsäkring
  • Skadeförebyggande åtgärder

Kursen ges av Willis egna experter och specialister. Kursen hålls i grupper om 15- 20 personer per kurstillfälle.

Praktisk kursinformation:

För mer information om nästa kurstillfälle, vänligen kontakta marknad@willis.com eller Ella Nilsson +46 8 5463 5938

Willis In History

Did you know Willis has placed insurance for the new safe confinement structure for the damaged reactor of the Chernobyl Nuclear Power Plant (CHNPP)?