Willis and Towers Watson have merged. Visit willistowerswatson.com

Willis såg redan vid starten i Sverige 1991 vikten av att bygga upp en stark, egen teknisk kompetens. Denna kunskap är nödvändig för att uppnå optimala resultat åt våra uppdragsgivare. I dag består Willis teknikgrupp av runt 15 heltidsanställda riskingenjörer som erbjuder ett flertal tjänster.

Nödvändig kompetens för rätt premier
Kompetensen - tillsammans med en välutvecklad kunskap om riskanalys och skräddarsydda försäkringsvillkor - ger den helhetsbild som är en förutsättning för en relevant försäkringsomfattning till bästa premie.

Grunden i teknikgruppens/ riskingenjörernas arbete består av besök på kundens anläggningar och sammanställning av försäkringsteknisk information. Gruppen arbetar även förebyggande och utför fotobesiktningar samt ger rekommendationer. De följer även upp och deltar i projekt för skadeförebyggande arbete.

Willis Blue - unikt riskgraderingsverktyg
Teknikgruppen har utvecklat Willis Blue, ett riskgraderingsverktyg och en metod som fått internationellt genomslag. Övriga delar av den utökade service som Willis riskingenjörer erbjuder är studier och analyser av leverantörs- och internberoenden, utveckling och implementering av katastrof- och kontinuitetsplaner samt Due Diligence studier. De genomför även seminarier i Crisis Management och tar fram standarder och policys för riskhantering.

En kort sammanfattning
Teknikgruppens riskingenjörer:

  • Utför riskbesiktningar samt deltar vid utveckling och implementering av skadeförebyggande/skadebegränsande projekt.
  • Utvecklar och assisterar vid implementering av riskhanteringspolicy och standarder.
  • Utför avbrotts-, leverantörs- samt internberoendeanalyser.
  • Utför due diligence-besiktningar.
  • Arbetar med Willis Blue benchmarking och gradering.

Relaterade tjänster

Willis Blue

Willis In History

Did you know Willis was the insurance broker for the first commercial service of the Airbus A380, as operated by Singapore Airlines on 25 October, 2007?