Willis and Towers Watson have merged. Visit willistowerswatson.com

Du som säljare av en fastighet har skyldighet att ersätta köparen för dolda fel som denne kan upptäcka upp till 10 år efter att köparen tillträtt huset! Detta oavsett hur många gånger fastigheten säljs efter att du flyttat ut.

Ett dolt fel kan vara allting från skadedjur och mögel till fuktskador och konstruktionsfel, och kan resultera i stora kostnader som du som säljare kan vara skyldig att betala.

I samarbete med ledande fastighetsmäklare
Willis har i samarbete med ledande fastighetsmäklarföretag utvecklat en Dolda Felförsäkring. Försäkringen tar (med vissa undantag) över säljarens 10-åriga betalningsskyldighet . Försäkringen omfattar även utrednings- och rättegångskostnader i tvister med köparen - oavsett om det visar sig vara ett dolt fel eller inte. Försäkring och besiktning innebär en tryggare och lugnare process för både köpare och säljare. Köparen kan dessutom känna extra trygghet i vetskapen om en likvid och professionell motpart samt snabb skadereglering om en skada skulle anses vara ett dolt fel.

Willis In History

Did you know Willis was the broker for the Piper Alpha North Sea oil rig disaster which was the largest energy property claim to occur in the energy market?