Willis and Towers Watson have merged. Visit willistowerswatson.com

Specialister på din bransch

Willis är en av världsledande aktörer inom riskhantering och försäkringsförmedling. Vi arbetar inom de flesta branscher och segment och erbjuder produkter och tjänster anpassade för de behov ditt företag eller din organisation har.

Vi hjälper våra kunder med rådgivning så att risken för störningar i deras verksamhet minimeras. På så sätt kan vi bidra till att våra kunders totala riskkostnad reduceras och underlättar deras möjlighet att nå uppsatta lönsamhetsmål. Vår verksamhet består av riskrådgivning, riskadministration och försäkringsplacering.

Willis Sverige är uppdelat i olika specialistenheter. Med gruppindelningen höjs kunskapen om våra kunders utmaningar och villkor.