Willis and Towers Watson have merged. Visit willistowerswatson.com

Vi är marknadsledande i Sverige inom försäkringsförmedling och riskrådgivning. Vi är 200 medarbetare fördelat på försäkringsförmedlare, konsulter, riskingenjörer, försäkringsspecialister, administratörer samt stabsroller. Vår svenska verksamhet ingår i en av världens största koncerner för riskhantering och försäkringsförmedling, Willis Towers Watson PLC.

Så kan man rent faktamässigt beskriva Willis.

Men frågar du våra kunder - bland annat 60 av Sveriges 100 största industriföretag - blir bilden delvis en annan: "På Willis möter vi kompetens, professionalism och engagemang."

Global service med lokalt engagemang

Den svenska försäkringsmarknaden har genomgått en dramatisk förändring under de senaste åren. För företag, kommuner och organisationer har konsekvenserna blivit kännbara genom högre premier och självrisker i kombination med färre försäkringsbolag att välja mellan.

Men det finns lösningar som leder till gynnsamma upphandlingar och rimliga villkor. Att erbjuda sådana lösningar kräver emellertid allt större internationella kontaktnät och allt högre specialkompetens. Sådant hittar du hos oss.

Många branscher, många tjänster

Vi arbetar inom många olika branscher: från tillverkande industri till kommuner. Inom varje område har vi specialister som kan din bransch och din verksamhet.

Vi erbjuder också produkter och tjänster inom en mängd områden: från Captives till Professionsansvar. Samtliga är specialanpassade för dina krav och behov.