Willis and Towers Watson have merged. Visit willistowerswatson.com

Willis Sverige har sedan starten 1991 framgångsrikt utvecklats till att nå en marknadsledande position som försäkringsförmedlare för svenskt näringsliv och svenska kommuner och landsting. Kompetens, engagemang, kundteam och entreprenörskap är några faktorer som gör oss till en uppskattad rådgivare och strategisk partner hos allt fler kunder.

The Willis Value Experience

Vi tar aldrig ett uppdrag för givet, eftersom vi vet att ett förtroende är något som vi måste förtjäna. Vårt starka engagemang och vår kunskap ska bidra till att kundens verksamhet fungerar så störningsfritt som möjligt.

Den service som vi på Willis erbjuder våra kunder definierar vi som "The Willis Value Experience".

Samarbetsavtal

Mellan våra kunder och Willis upprättas alltid ett avtal som tydligt definierar den service som Willis ska leverera samt vad som åligger kunden att göra för att Willis ska kunna leva upp till sitt åtagande. Till avtalet kopplas också i förekommande fall en mäklarfullmakt.

Kundteam

Willis utser ett särskilt anpassat kundteam åt varje kund. Storleken på teamet beror på hur stor kunden är och omfattningen av uppdraget. Teamet består av rätt sammansättning av expertis både från Willis Sverige och vid behov Willis internationellt.

Placeringsfilosofi

När det gäller vår relation med försäkringsgivare i Sverige såväl som internationellt är vi mycket noga med att:

  • Agera med integritet i våra kontakter med försäkringsgivare.

  • Förse försäkringsgivare med riskinformation som är korrekt, relevant och underlättar riskbedömningsprocessen.

  • Skapa förtroende genom att se långsiktigt på förhållandet kund/försäkringsgivare.

  • Ha kunskap om försäkringsgivarnas intresse och preferenser.

  • All placering ska ske inom ramen för Willis 'Market Security Guidelines'.

  • Kontinuerligt följa upp kvaliteten på försäkringsgivarnas service genom att ge objektiv återkoppling.